Proč je tak obtížné automaticky skloňovat jména?

Budete-li chtít vytvořit skript, který bude skloňovat jména do pátého pádu (oslovení), jistě si všimnete, že po určitých hláskách na konci prvního pádu se při tvoření pátého pádu přidá určitá koncovka. Např. Aneta > Aneto, Jana > Jano, Pavla > Pavlo, Ota > Oto; nebo Miloš > Miloši, Aleš > Aleši, Lukáš > Lukáši, Mikuláš > Mikuláši. Je to jednoduché. U jmen končících na –š si můžeme být jisti, že se jedná o jména mužská. Skloňují se tedy podle českého vzoru muž. U jmen končících na –a je situace také jednoduchá. Mužská se skloňují podle vzoru předseda, ženská podle vzoru žena. Kromě 3. a 6. pádu mají oba tyto vzory stejné koncovky. Při vytváření tvaru pátého pádu proto nemusíme znát pohlaví nositele jména.

Povzbuzeni snadností předchozích písmen vybereme si například jména končící na –r. Mojmír > Mojmíre, Viktor > Viktore, Igor > Igore. Vzor pán. To však není celé. U jmen, která jsou zakončená souhláskou –r, dochází k alternaci r>ř: Petr > Petře (ne Petre), Alexandr > Alexandře, Silvestr > Silvestře, Valtr > Valtře. To se dá algoritmem také jednoduše vychytat. Je však potřeba zajistit, aby ženská jména zakončena na –r skloňována nebyla. Např. Ester by zřejmě nebyla potěšena, kdybychom ji oslovovali tvarem Estere. A co Dagmar? A Jenifer? A Demeter? A Pilar? A co Hilar? Hilar je zde chyták, jedná se o mužské jméno, pátý pád je tedy Hilare. Ostatní jména však musíme chápat jako nesklonná. A ta už algoritmem podle posledních hlásek nevychytáme. Zde vítězí ten automat, který má největší databázi podobných výjimek.

S podobnými problémy se setkáme i u dalších hlásek: Erik > Eriku, Vlk > Vlku, Cedrik > Cedriku, ale Radek > Radku, Marek > Marku, Slávek > Slávku, Zdeněk > Zdeňku, Zbyněk > Zbyňku.

Jarolím > Jarolíme, ale Miriam > Miriam; Vincenc > Vincenci, ale Vavřinec > Vavřinče; Jaromil > Jaromile; Samuel > Samueli.

Jako lahůdku na konec si ponechme např. jméno Kim. Co myslíte, jde o jméno mužské, nebo ženské? Obě možnosti jsou správně. Potíž spočívá v tom, že zatímco ženské jméno budeme pravděpodobně chápat jako nesklonné (Kim > Kim), bude-li nositelem tohoto jména muž, budeme jméno ohýbat podle vzoru pán: Kim > Kime.