Jméno Arnošt

„Arnošt“ může v současných jménech lidí hrát jednu z více možných rolí:

  • Mužské křestní (rodné) jméno
  • Mužské příjmení
  • Ženské nepřechýlené příjmení

Skloňování mužského křestního jména či příjmení

Jméno se ohýbá podle gramatického vzoru „pán“ či „had“.
PádOtázkaTvar
1. pádKdo, co?Arnošt
2. pádKoho, čeho?Arnošta
3. pádKomu, čemu?Arnoštu / Arnoštovi
4. pádKoho, co?Arnošta
5. pádOsloveníArnošte
6. pádKom, čem?Arnoštu / Arnoštovi
7. pádKým, čím?Arnoštem
Množné čísloArnoštové

Krátký tvar ve 3. a 6. pádu volíme v případě, že ohýbáme jméno skládající se z více položek (například kombinaci křestního jména a příjmení). V takové situaci je vhodné delší tvar použít pouze u poslední části. Chceme-li použít samostatné křestní jméno, volíme dlouhý tvar. U příjmení se používá tvar zakončený -ovi vždy.

Nespisovné oslovení pane Arnošt se do formálních projevů nehodí.

Přivlastňovací tvary

RodJednotné čísloMnožné číslo
Mužský životnýArnoštův
tygr
Arnoštovi
tygři
Mužský neživotnýArnoštův
mokřad
Arnoštovy
mokřady
ŽenskýArnoštova
tygřice
Arnoštovy
tygřice
StředníArnoštovo
tygře
Arnoštova
tygřata

Skloňování ženského příjmení

Ženské nepřechýlené příjmení Arnošt je nesklonné, má ve všech pádech stejný tvar.

Pojmenování rodiny podle příjmení

Pan a paní, manželéArnoštovi
RodinaArnoštova / Arnoštových
Děti, sestryArnoštovy / Arnoštových

Nejpoužívanější tituly a hodnosti

ZkratkaNázevOslovení ženyOslovení muže
Ing. InženýrPaní inženýrkoPane inženýre
DiS. Diplomovaný specialistaNepoužívá se k oslovení.
MUDr. Doktor všeobecného lékařstvíPaní doktorkoPane doktore
PharmDr. Doktor farmaciePaní doktorkoPane doktore
Bc. BakalářNepoužívá se k oslovení.

Zajímavosti

  • Nejfrekventovanější jména: Arnošt Hamrle, Arnošt Renner, Arnošt Muzikář, Arnošt Vydra, Vladimír Arnošt, Arnošt Kopeček, Arnošt Hanáček, Arnošt Klein, Arnošt Martin a Arnošt Tejchman.
  • Arnošt slaví svátek 30. března.
  • V této podobě se pravděpodobně používá pouze v češtině.