Jméno Felix

„Felix“ může v současných jménech lidí hrát jednu z více možných rolí:

  • Mužské křestní (rodné) jméno
  • Mužské příjmení
  • Ženské nepřechýlené příjmení

Skloňování mužského křestního jména či příjmení

Jméno se ohýbá podle gramatického vzoru „muž“.
PádOtázkaTvar
1. pádKdo, co?Felix
2. pádKoho, čeho?Felixe
3. pádKomu, čemu?Felixi / Felixovi
4. pádKoho, co?Felixe
5. pádOsloveníFelixi
6. pádKom, čem?Felixi / Felixovi
7. pádKým, čím?Felixem
Množné čísloFelixové

Krátký tvar ve 3. a 6. pádu volíme v případě, že ohýbáme jméno skládající se z více položek (například kombinaci křestního jména a příjmení). V takové situaci je vhodné delší tvar použít pouze u poslední části. Chceme-li použít samostatné křestní jméno, volíme dlouhý tvar. U příjmení se používá tvar zakončený -ovi vždy.

Nespisovné oslovení pane Felix se do formálních projevů nehodí.

Přivlastňovací tvary

RodJednotné čísloMnožné číslo
Mužský životnýFelixův
slon
Felixovi
sloni
Mužský neživotnýFelixův
prales
Felixovy
pralesy
ŽenskýFelixova
slonice
Felixovy
slonice
StředníFelixovo
slůně
Felixova
slůňata

Skloňování ženského příjmení

Ženské nepřechýlené příjmení Felix je nesklonné, má ve všech pádech stejný tvar.

Pojmenování rodiny podle příjmení

Pan a paní, manželéFelixovi
RodinaFelixova / Felixových
Děti, sestryFelixovy / Felixových

Zajímavosti

  • Nejfrekventovanější jména: Jiří Felix, Karel Felix, Felix Čejka, Felix Podroužek, Ondřej Felix, Felix Ratzenbeck, Zdeněk Felix, Felix Kozelský, Felix Melichar a Juraj Felix.
  • Felix slaví svátek 1. listopadu.
  • Kromě češtiny se v této podobě používá i v románských jazycích, v dánštině, nizozemštině, němčině a ve švédštině.