Jméno Hanzlíček

„Hanzlíček“ je příjmení.

Skloňování mužského příjmení

Jméno se ohýbá podle gramatického vzoru „pán“ či „had“ s výjimkou v pátém pádu, v němž se koncovka -e nahrazuje koncovkou -u.
Pohybné -e- se při skloňování jmen českých nositelů vypouští.
PádOtázkaTvar
1. pádKdo, co?Hanzlíček
2. pádKoho, čeho?Hanzlíčka
3. pádKomu, čemu?Hanzlíčkovi
4. pádKoho, co?Hanzlíčka
5. pádOsloveníHanzlíčku
6. pádKom, čem?Hanzlíčkovi
7. pádKým, čím?Hanzlíčkem
Množné čísloHanzlíčkové

U příjmení se na rozdíl od křestních jmen nepoužívá ve třetím a šestém pádu kratší varianta. (Tvar panu Hanzlíčku je chybný. Správnou možností je panu Hanzlíčkovi.)

Nespisovné oslovení pane Hanzlíček se do formálních projevů nehodí.

Přivlastňovací tvary

RodJednotné čísloMnožné číslo
Mužský životnýHanzlíčkův
kůň
Hanzlíčkovi
koně
Mužský neživotnýHanzlíčkův
hřebčín
Hanzlíčkovy
hřebčíny
ŽenskýHanzlíčkova
kobyla
Hanzlíčkovy
kobyly
StředníHanzlíčkovo
hříbě
Hanzlíčkova
hříbata

Skloňování ženského příjmení

Ženské nepřechýlené příjmení Hanzlíček je nesklonné, má ve všech pádech stejný tvar.

Pojmenování rodiny podle příjmení

Pan a paní, manželéHanzlíčkovi
RodinaHanzlíčkova / Hanzlíčkových
Děti, sestryHanzlíčkovy / Hanzlíčkových

Zajímavosti