Jméno Hink

„Hink“ je příjmení.

Skloňování mužského příjmení

Jméno se ohýbá podle gramatického vzoru „pán“ či „had“ s výjimkou v pátém pádu, v němž se koncovka -e nahrazuje koncovkou -u.
PádOtázkaTvar
1. pádKdo, co?Hink
2. pádKoho, čeho?Hinka
3. pádKomu, čemu?Hinkovi
4. pádKoho, co?Hinka
5. pádOsloveníHinku
6. pádKom, čem?Hinkovi
7. pádKým, čím?Hinkem
Množné čísloHinkové

U příjmení se na rozdíl od křestních jmen nepoužívá ve třetím a šestém pádu kratší varianta. (Tvar panu Hinku je chybný. Správnou možností je panu Hinkovi.)

Nespisovné oslovení pane Hink se do formálních projevů nehodí.

Přivlastňovací tvary

RodJednotné čísloMnožné číslo
Mužský životnýHinkův
kohout
Hinkovi
kohouti
Mužský neživotnýHinkův
kurník
Hinkovy
kurníky
ŽenskýHinkova
slepice
Hinkovy
slepice
StředníHinkovo
kuřátko
Hinkova
kuřátka

Skloňování ženského příjmení

Ženské nepřechýlené příjmení Hink je nesklonné, má ve všech pádech stejný tvar.

Pojmenování rodiny podle příjmení

Pan a paní, manželéHinkovi
RodinaHinkova / Hinkových
Děti, sestryHinkovy / Hinkových

Zajímavosti