Jméno Hynek

„Hynek“ může v současných jménech lidí hrát jednu z více možných rolí:

  • Mužské křestní (rodné) jméno
  • Mužské příjmení
  • Ženské nepřechýlené příjmení

Skloňování mužského křestního jména či příjmení

Jméno se ohýbá podle gramatického vzoru „pán“ či „had“ s výjimkou v pátém pádu, v němž se koncovka -e nahrazuje koncovkou -u. Pohybné -e- se při skloňování jmen českých nositelů vypouští.
PádOtázkaTvar
1. pádKdo, co?Hynek
2. pádKoho, čeho?Hynka
3. pádKomu, čemu?Hynku / Hynkovi
4. pádKoho, co?Hynka
5. pádOsloveníHynku
6. pádKom, čem?Hynku / Hynkovi
7. pádKým, čím?Hynkem
Množné čísloHynkové

Krátký tvar ve 3. a 6. pádu volíme v případě, že ohýbáme jméno skládající se z více položek (například kombinaci křestního jména a příjmení). V takové situaci je vhodné delší tvar použít pouze u poslední části. Chceme-li použít samostatné křestní jméno, volíme dlouhý tvar. U příjmení se používá tvar zakončený -ovi vždy.

Nespisovné oslovení pane Hynek se do formálních projevů nehodí.

Přivlastňovací tvary

RodJednotné čísloMnožné číslo
Mužský životnýHynkův
kůň
Hynkovi
koně
Mužský neživotnýHynkův
hřebčín
Hynkovy
hřebčíny
ŽenskýHynkova
kobyla
Hynkovy
kobyly
StředníHynkovo
hříbě
Hynkova
hříbata

Skloňování ženského příjmení

Ženské nepřechýlené příjmení Hynek je nesklonné, má ve všech pádech stejný tvar.

Pojmenování rodiny podle příjmení

Pan a paní, manželéHynkovi
RodinaHynkova / Hynkových
Děti, sestryHynkovy / Hynkových

Nejpoužívanější tituly a hodnosti

ZkratkaNázevOslovení ženyOslovení muže
Ing. InženýrPaní inženýrkoPane inženýre
MUDr. Doktor všeobecného lékařstvíPaní doktorkoPane doktore
PhDr. Doktor filozofiePaní doktorkoPane doktore
DiS. Diplomovaný specialistaNepoužívá se k oslovení.
Bc. BakalářNepoužívá se k oslovení.

Zajímavosti