Jméno Pavel

„Pavel“ může v současných jménech lidí hrát jednu z více možných rolí:

  • Mužské křestní (rodné) jméno
  • Mužské příjmení
  • Ženské nepřechýlené příjmení

Skloňování mužského křestního jména či příjmení

Jméno se ohýbá podle gramatického vzoru „pán“ či „had“. Pohybné -e- se při skloňování jmen českých nositelů vypouští.
PádOtázkaTvar
1. pádKdo, co?Pavel
2. pádKoho, čeho?Pavla
3. pádKomu, čemu?Pavlu / Pavlovi
4. pádKoho, co?Pavla
5. pádOsloveníPavle
6. pádKom, čem?Pavlu / Pavlovi
7. pádKým, čím?Pavlem
Množné čísloPavlové

Krátký tvar ve 3. a 6. pádu volíme v případě, že ohýbáme jméno skládající se z více položek (například kombinaci křestního jména a příjmení). V takové situaci je vhodné delší tvar použít pouze u poslední části: Řád T. G. Masaryka byl propůjčen Pavlu Tigridovi. Chceme-li použít samostatné křestní jméno, volíme dlouhý tvar: Pavlovi se dnes obzvlášť daří. U příjmení se používá tvar zakončený -ovi vždy.

Nespisovné oslovení pane Pavel se do formálních projevů nehodí.

Přivlastňovací tvary

RodJednotné čísloMnožné číslo
Mužský životnýPavlův
kamarád
Pavlovi
kamarádi
Mužský neživotnýPavlův
úsměv
Pavlovy
úsměvy
ŽenskýPavlova
radost
Pavlovy
radosti
StředníPavlovo
štěstí
Pavlova
štěstí

Skloňování ženského příjmení

Ženské nepřechýlené příjmení Pavel je nesklonné, má ve všech pádech stejný tvar.

Pojmenování rodiny podle příjmení

Pan a paní, manželéPavlovi
RodinaPavlova / Pavlových
Děti, sestryPavlovy / Pavlových

Nejpoužívanější tituly a hodnosti

ZkratkaNázevOslovení ženyOslovení muže
Ing. InženýrPaní inženýrkoPane inženýre
JUDr. Doktor právPaní doktorkoPane doktore
MUDr. Doktor všeobecného lékařstvíPaní doktorkoPane doktore
doc. DocentPaní docentkoPane docente
Arch. ArchitektPaní architektkoPane architekte
Ing. arch. Inženýr architektPaní inženýrkoPane inženýre
MBA Magistr managementuPaní magistroPane magistře
Mgr. MagistrPaní magistroPane magistře
DiS. Diplomovaný specialistaNepoužívá se k oslovení.
Bc. BakalářNepoužívá se k oslovení.

Zajímavosti