Jméno Petrů

„Petrů“ je příjmení.

Skloňování mužského příjmení


Příjmení je nesklonné. V nespisovných textech se můžeme setkat se skloňováním podle vzoru „pán“ po odtržení nesklonné koncovky -ů: druhý pád Petra. Tvar druhého pádu Petrůa je gramaticky chybný.
Některé zdroje připouštějí při vytváření přivlastňovacího přídavného jména upravit základní podobu do tvaru Janův. Bez této úpravy není možné přivlastňovací tvar vytvořit.
PádOtázkaTvar
1. pádKdo, co?Petrů
2. pádKoho, čeho?Petrů
3. pádKomu, čemu?Petrů
4. pádKoho, co?Petrů
5. pádOsloveníPetrů
6. pádKom, čem?Petrů
7. pádKým, čím?Petrů
Množné čísloPetrů

Přivlastňovací tvary

RodJednotné čísloMnožné číslo
Mužský životný(Petrův)
kohout
(Petrovi)
kohouti
Mužský neživotný(Petrův)
kurník
(Petrovy)
kurníky
Ženský(Petrova)
slepice
(Petrovy)
slepice
Střední(Petrovo)
kuřátko
(Petrova)
kuřátka

Skloňování ženského příjmení

Ženské nepřechýlené příjmení Petrů je nesklonné, má ve všech pádech stejný tvar.

Pojmenování rodiny podle příjmení

Pan a paní, manželéPetrů
RodinaPetrů
Děti, sestryPetrů

Nejpoužívanější tituly a hodnosti

ZkratkaNázevOslovení ženyOslovení muže
Ing. InženýrPaní inženýrkoPane inženýre
Bc. BakalářNepoužívá se k oslovení.
CSc. Kandidát vědPaní doktorkoPane doktore
Mgr. MagistrPaní magistroPane magistře
PhDr. Doktor filozofiePaní doktorkoPane doktore
MUDr. Doktor všeobecného lékařstvíPaní doktorkoPane doktore
RNDr. Doktor přírodních vědPaní doktorkoPane doktore
JUDr. Doktor právPaní doktorkoPane doktore
Ph.D Doktor filozofiePaní doktorkoPane doktore
DiS. Diplomovaný specialistaNepoužívá se k oslovení.
PharmDr. Doktor farmaciePaní doktorkoPane doktore

Zajímavosti