Jméno Pristaja

„Pristaja“ je příjmení.

Skloňování mužského příjmení

Jméno se ohýbá podle gramatického vzoru „předseda“ s výjimkou ve druhém pádu, ve kterém je -y měkčeno na -i. Jedná se o ukrajinské příjmení. I v původním jazyce se používá se v ustrnulé variantě. Mužská i ženská varianta se v cyrilici zapisuje Пристая.
Jedním z mnoha tvarů používaných v latince je Prystaia vzniklý transliterací do angličtiny. Pro použití v češtině je nutné jména převádět přímo; nikoliv přes neslovanský jazyk, čímž dochází k necitlivým komolením.
PádOtázkaTvar
1. pádKdo, co?Pristaja
2. pádKoho, čeho?Pristaji
3. pádKomu, čemu?Pristajovi
4. pádKoho, co?Pristaju
5. pádOsloveníPristajo
6. pádKom, čem?Pristajovi
7. pádKým, čím?Pristajou
Množné čísloPristajové

U této skupiny slov se ve třetím a šestém pádu nepoužívá krátká varianta. (Tvar panu Pristaju je chybný. Správnou možností je panu Pristajovi.)

Nespisovné oslovení pane Pristaja se do formálních projevů nehodí.

Přivlastňovací tvary

RodJednotné čísloMnožné číslo
Mužský životnýPristajův
slon
Pristajovi
sloni
Mužský neživotnýPristajův
prales
Pristajovy
pralesy
ŽenskýPristajova
slonice
Pristajovy
slonice
StředníPristajovo
slůně
Pristajova
slůňata

Pojmenování rodiny podle příjmení

Pan a paní, manželéPristajovi
RodinaPristajova / Pristajových
Děti, sestryPristajovy / Pristajových