Jméno Rejlek

„Rejlek“ je příjmení.

Skloňování mužského příjmení

Jméno se ohýbá podle gramatického vzoru „pán“ či „had“ s výjimkou v pátém pádu, v němž se koncovka -e nahrazuje koncovkou -u.
Pohybné -e- se při skloňování jmen českých nositelů vypouští.
PádOtázkaTvar
1. pádKdo, co?Rejlek
2. pádKoho, čeho?Rejlka
3. pádKomu, čemu?Rejlkovi
4. pádKoho, co?Rejlka
5. pádOsloveníRejlku
6. pádKom, čem?Rejlkovi
7. pádKým, čím?Rejlkem
Množné čísloRejlkové

U příjmení se na rozdíl od křestních jmen nepoužívá ve třetím a šestém pádu kratší varianta. (Tvar panu Rejlku je chybný. Správnou možností je panu Rejlkovi.)

Nespisovné oslovení pane Rejlek se do formálních projevů nehodí.

Přivlastňovací tvary

RodJednotné čísloMnožné číslo
Mužský životnýRejlkův
kohout
Rejlkovi
kohouti
Mužský neživotnýRejlkův
kurník
Rejlkovy
kurníky
ŽenskýRejlkova
slepice
Rejlkovy
slepice
StředníRejlkovo
kuřátko
Rejlkova
kuřátka

Skloňování ženského příjmení

Ženské nepřechýlené příjmení Rejlek je nesklonné, má ve všech pádech stejný tvar.

Pojmenování rodiny podle příjmení

Pan a paní, manželéRejlkovi
RodinaRejlkova / Rejlkových
Děti, sestryRejlkovy / Rejlkových

Zajímavosti

  • Nejfrekventovanější jména: Vladimír Rejlek, Dominik Rejlek, Martin Rejlek, Radek Rejlek, Tomáš Rejlek, Jan Rejlek, Jaroslav Rejlek, Jiří Rejlek, Peter Rejlek a Jakub Rejlek.
  • Příjmení mohlo vzniknout slova rýl používaného v jižních Čechách. Tento výraz označoval špalek, kmen, kládu, urostlý strom, ale i břevno, fošnu či závoru. Pochází pravděpodobně z německého der Riegel (znamená závora, petlice).