Jméno Soběslav

„Soběslav“ může v současných jménech lidí hrát jednu z více možných rolí:

  • Mužské křestní (rodné) jméno
  • Mužské příjmení
  • Ženské nepřechýlené příjmení

Skloňování mužského křestního jména či příjmení

Jméno se ohýbá podle gramatického vzoru „pán“ či „had“.
PádOtázkaTvar
1. pádKdo, co?Soběslav
2. pádKoho, čeho?Soběslava
3. pádKomu, čemu?Soběslavu / Soběslavovi
4. pádKoho, co?Soběslava
5. pádOsloveníSoběslave
6. pádKom, čem?Soběslavu / Soběslavovi
7. pádKým, čím?Soběslavem
Množné čísloSoběslavové

Krátký tvar ve 3. a 6. pádu volíme v případě, že ohýbáme jméno skládající se z více položek (například kombinaci křestního jména a příjmení). V takové situaci je vhodné delší tvar použít pouze u poslední části. Chceme-li použít samostatné křestní jméno, volíme dlouhý tvar. U příjmení se používá tvar zakončený -ovi vždy.

Nespisovné oslovení pane Soběslav se do formálních projevů nehodí.

Přivlastňovací tvary

RodJednotné čísloMnožné číslo
Mužský životnýSoběslavův
medvěd
Soběslavovi
medvědi
Mužský neživotnýSoběslavův
les
Soběslavovy
lesy
ŽenskýSoběslavova
medvědice
Soběslavovy
medvědice
StředníSoběslavovo
medvídě
Soběslavova
medvíďata

Skloňování ženského příjmení

Ženské nepřechýlené příjmení Soběslav je nesklonné, má ve všech pádech stejný tvar.

Pojmenování rodiny podle příjmení

Pan a paní, manželéSoběslavovi
RodinaSoběslavova / Soběslavových
Děti, sestrySoběslavovy / Soběslavových

Zajímavosti

  • Nejfrekventovanější jména: Jan Soběslav, Soběslav Vacek, Soběslav Benda, Soběslav Gebhart, Soběslav Hegner, Soběslav Hlinka, Soběslav Koltermann, Soběslav Navrátil, Soběslav Trnka a Josef Soběslav.
  • Soběslav slaví svátek 8. srpna.
  • V této podobě se pravděpodobně používá pouze v češtině.