Jméno Teraz

„Teraz“ je příjmení.

Skloňování mužského příjmení

Jméno se ohýbá podle gramatického vzoru „muž“.
PádOtázkaTvar
1. pádKdo, co?Teraz
2. pádKoho, čeho?Teraze
3. pádKomu, čemu?Terazovi
4. pádKoho, co?Teraze
5. pádOsloveníTerazi
6. pádKom, čem?Terazovi
7. pádKým, čím?Terazem
Množné čísloTerazové

U příjmení se na rozdíl od křestních jmen nepoužívá ve třetím a šestém pádu kratší varianta. (Tvar panu Terazi je chybný. Správnou možností je panu Terazovi.)

Nespisovné oslovení pane Teraz se do formálních projevů nehodí.

Přivlastňovací tvary

RodJednotné čísloMnožné číslo
Mužský životnýTerazův
kačer
Terazovi
kačeři
Mužský neživotnýTerazův
rybníček
Terazovy
rybníčky
ŽenskýTerazova
kachna
Terazovy
kachny
StředníTerazovo
káčátko
Terazova
káčátka

Skloňování ženského příjmení

Ženské nepřechýlené příjmení Teraz je nesklonné, má ve všech pádech stejný tvar.

Pojmenování rodiny podle příjmení

Pan a paní, manželéTerazovi
RodinaTerazova / Terazových
Děti, sestryTerazovy / Terazových

Zajímavosti