Jméno Varhaníček

„Varhaníček“ je příjmení.

Skloňování mužského příjmení

Jméno se ohýbá podle gramatického vzoru „pán“ či „had“ s výjimkou v pátém pádu, v němž se koncovka -e nahrazuje koncovkou -u.
Pohybné -e- se při skloňování jmen českých nositelů vypouští.
PádOtázkaTvar
1. pádKdo, co?Varhaníček
2. pádKoho, čeho?Varhaníčka
3. pádKomu, čemu?Varhaníčkovi
4. pádKoho, co?Varhaníčka
5. pádOsloveníVarhaníčku
6. pádKom, čem?Varhaníčkovi
7. pádKým, čím?Varhaníčkem
Množné čísloVarhaníčkové

U příjmení se na rozdíl od křestních jmen nepoužívá ve třetím a šestém pádu kratší varianta. (Tvar panu Varhaníčku je chybný. Správnou možností je panu Varhaníčkovi.)

Nespisovné oslovení pane Varhaníček se do formálních projevů nehodí.

Přivlastňovací tvary

RodJednotné čísloMnožné číslo
Mužský životnýVarhaníčkův
medvěd
Varhaníčkovi
medvědi
Mužský neživotnýVarhaníčkův
les
Varhaníčkovy
lesy
ŽenskýVarhaníčkova
medvědice
Varhaníčkovy
medvědice
StředníVarhaníčkovo
medvídě
Varhaníčkova
medvíďata

Skloňování ženského příjmení

Ženské nepřechýlené příjmení Varhaníček je nesklonné, má ve všech pádech stejný tvar.

Pojmenování rodiny podle příjmení

Pan a paní, manželéVarhaníčkovi
RodinaVarhaníčkova / Varhaníčkových
Děti, sestryVarhaníčkovy / Varhaníčkových

Zajímavosti