Jméno Vlček

„Vlček“ je příjmení.

Může jít i o zdrobnělinu křestního jména Vlk.

Skloňování mužského příjmení

Jméno se ohýbá podle gramatického vzoru „pán“ či „had“ s výjimkou v pátém pádu, v němž se koncovka -e nahrazuje koncovkou -u.
Pohybné -e- se při skloňování jmen českých nositelů vypouští.
PádOtázkaTvar
1. pádKdo, co?Vlček
2. pádKoho, čeho?Vlčka
3. pádKomu, čemu?Vlčkovi
4. pádKoho, co?Vlčka
5. pádOsloveníVlčku
6. pádKom, čem?Vlčkovi
7. pádKým, čím?Vlčkem
Množné čísloVlčkové

U příjmení se na rozdíl od křestních jmen nepoužívá ve třetím a šestém pádu kratší varianta. (Tvar panu Vlčku je chybný. Správnou možností je panu Vlčkovi.)

Nespisovné oslovení pane Vlček se do formálních projevů nehodí.

Přivlastňovací tvary

RodJednotné čísloMnožné číslo
Mužský životnýVlčkův
kohout
Vlčkovi
kohouti
Mužský neživotnýVlčkův
kurník
Vlčkovy
kurníky
ŽenskýVlčkova
slepice
Vlčkovy
slepice
StředníVlčkovo
kuřátko
Vlčkova
kuřátka

Skloňování ženského příjmení

Ženské nepřechýlené příjmení Vlček je nesklonné, má ve všech pádech stejný tvar.

Pojmenování rodiny podle příjmení

Pan a paní, manželéVlčkovi
RodinaVlčkova / Vlčkových
Děti, sestryVlčkovy / Vlčkových

Nejpoužívanější tituly a hodnosti

ZkratkaNázevOslovení ženyOslovení muže
Ing. InženýrPaní inženýrkoPane inženýre
DiS. Diplomovaný specialistaNepoužívá se k oslovení.
PharmDr. Doktor farmaciePaní doktorkoPane doktore
Mgr. MagistrPaní magistroPane magistře
MUDr. Doktor všeobecného lékařstvíPaní doktorkoPane doktore

Zajímavosti