Jméno Vladan

„Vladan“ může v současných jménech lidí hrát jednu z více možných rolí:

  • Mužské křestní (rodné) jméno
  • Mužské příjmení
  • Ženské nepřechýlené příjmení

Skloňování mužského křestního jména či příjmení

Jméno se ohýbá podle gramatického vzoru „pán“ či „had“.
PádOtázkaTvar
1. pádKdo, co?Vladan
2. pádKoho, čeho?Vladana
3. pádKomu, čemu?Vladanu / Vladanovi
4. pádKoho, co?Vladana
5. pádOsloveníVladane
6. pádKom, čem?Vladanu / Vladanovi
7. pádKým, čím?Vladanem
Množné čísloVladanové

Krátký tvar ve 3. a 6. pádu volíme v případě, že ohýbáme jméno skládající se z více položek (například kombinaci křestního jména a příjmení). V takové situaci je vhodné delší tvar použít pouze u poslední části. Chceme-li použít samostatné křestní jméno, volíme dlouhý tvar. U příjmení se používá tvar zakončený -ovi vždy.

Nespisovné oslovení pane Vladan se do formálních projevů nehodí.

Přivlastňovací tvary

RodJednotné čísloMnožné číslo
Mužský životnýVladanův
kůň
Vladanovi
koně
Mužský neživotnýVladanův
hřebčín
Vladanovy
hřebčíny
ŽenskýVladanova
kobyla
Vladanovy
kobyly
StředníVladanovo
hříbě
Vladanova
hříbata

Skloňování ženského příjmení

Ženské nepřechýlené příjmení Vladan je nesklonné, má ve všech pádech stejný tvar.

Pojmenování rodiny podle příjmení

Pan a paní, manželéVladanovi
RodinaVladanova / Vladanových
Děti, sestryVladanovy / Vladanových

Zajímavosti

  • Nejfrekventovanější jména: Vladan Hejnic, Vladan Svoboda, Vladan Kramoliš, Vladan Ševčík, Vladan Vrba, Vladan Vybíhal, Vladan Kopič, Vladan Varhulík, Vladan Vodička a Vladan Gočica.
  • Vladan slaví svátek 9. ledna.
  • Kromě češtiny se v této podobě používá i v bulharštině, ve slovenštině a v srbochorvatštině.