Jméno Zeus

„Zeus“ může v současných jménech lidí hrát jednu z více možných rolí:

  • Mužské křestní (rodné) jméno
  • Mužské příjmení
  • Ženské nepřechýlené příjmení

Skloňování mužského křestního jména

Jméno se ohýbá podle gramatického vzoru „pán“ či „had“. Jméno se používá jinak, je-li řeč o mýtické postavě. Často uváděné tvrzení, že se jedná o nepravidelné skloňování, je poněkud zavádějící. V prvním pádě se používá jiné slovo než v ostatních. Změna, která probíhá mezi tvary „Zeus“ a „Dia“, s českým skloňováním vůbec nesouvisí. Tyto tvary čeština převzala z antické řečtiny. V ní se hláska vyslovovaná jako [dz] v prvním pádu v souladu s výslovností zapisovala jako „z“, v ostatních pádech jako „d“. (V novodobé řečtině je už zápis sjednocený. Prvním pádem je Dias.)
PádOtázkaTvar
1. pádKdo, co?Zeus
2. pádKoho, čeho?Dia
3. pádKomu, čemu?Diovi
4. pádKoho, co?Dia
5. pádOsloveníDie
6. pádKom, čem?Diovi
7. pádKým, čím?Diem
Množné čísloDiové

Skloňování mužského křestního jména či příjmení

Jméno se ohýbá podle gramatického vzoru „muž“.
PádOtázkaTvar
1. pádKdo, co?Zeus
2. pádKoho, čeho?Zeuse
3. pádKomu, čemu?Zeusi / Zeusovi
4. pádKoho, co?Zeuse
5. pádOsloveníZeusi
6. pádKom, čem?Zeusi / Zeusovi
7. pádKým, čím?Zeusem
Množné čísloZeusové

Krátký tvar ve 3. a 6. pádu volíme v případě, že ohýbáme jméno skládající se z více položek (například kombinaci křestního jména a příjmení). V takové situaci je vhodné delší tvar použít pouze u poslední části. Chceme-li použít samostatné křestní jméno, volíme dlouhý tvar. U příjmení se používá tvar zakončený -ovi vždy.

Nespisovné oslovení pane Zeus se do formálních projevů nehodí.

Přivlastňovací tvary

RodJednotné čísloMnožné číslo
Mužský životnýZeusův
vlk
Zeusovi
vlci
Mužský neživotnýZeusův
les
Zeusovy
lesy
ŽenskýZeusova
vlčice
Zeusovy
vlčice
StředníZeusovo
vlče
Zeusova
vlčata

Skloňování ženského příjmení

Ženské nepřechýlené příjmení Zeus je nesklonné, má ve všech pádech stejný tvar.

Pojmenování rodiny podle příjmení

Pan a paní, manželéZeusovi
RodinaZeusova / Zeusových
Děti, sestryZeusovy / Zeusových

Zajímavosti

  • Nejfrekventovanější jména: Zeus, Karel Zeus a Milan Zeus.
  • Nejedná se o původní českou variantu. Jméno najdeme v angličtině a řečtině.