Ochrana osobních údajů

Obecně

Veškerá data služby sklonovani-jmen.cz jsou uložená na serverech v České republice a nakládání s nimi tak podléhá v Česku platné legislativě. Nejsou spojována s daty pocházejícími z jiných aplikací a s výjimkou fakturačních údajů nejsou předávána třetí straně.

Za ochranu osobních údajů odpovídá provozovatel služby Jan Kozák.

Monitorování návštěvnosti webu:

Uživatelé při používání webu sklonovani-jmen.cz nejsou žádným způsobem šmírováni. Údaje o nich tudíž ani nejsou předávány žádné přebujele přebohaté zahraniční firmě.

Soubory cookies a jejich alternativy:

Jediný soubor cookies, který se do prohlížeče návštěvníků webu ukládá, je technický.
Žádné marketingové ani monitorovací soubory se u uživatelů webu neukládají.

Fakturační údaje:

Fakturační údaje uživatelů služby sklonovani-jmen.cz jsou uložené v šifrované podobě. Aplikace je rozšifrovává pouze ve dvou případech:

  • Konkrétnímu přihlášenému uživateli se zobrazí jeho údaje v Nastavení, aby je mohl zkontrolovat, případně upravit či odstranit.
  • V okamžiku vystavení faktury se údaje rozšifrují za účelem vystavení daňového dokladu.

Systém neobsahuje účet, kam by se bylo možné „nabourat“ a zkopírovat data uživatelů.

Fakturační údaje jsou zabezpečeným připojením předány službě fakturoid.cz, a to výhradně za účelem jednorázového vystavení faktury. Ty jsou archivovány po zákony vyžadovanou dobu.

Přihlašovací údaje

Heslo je uloženo pouze formou hashe. Hesla z neúspěšných přihlášení se neukládají vůbec.

Uživatelské jméno a e-mailová adresa jsou uloženy v šifrované podobě.

Jména zpracovávaná systémem:

V tomto kontextu jména zadávaná do systému nesplňují českou, ani evropskou (GDPR) definici osobního údaje. Nenesou totiž žádnou informaci o nositelích či nositeli daného jména.
Aplikace loguje pouze parametry nezbytné pro určení požadovaného tvaru a parametr klic. V případě chyby se ukládá i volaná URL a v šifrované formě IP adresa. Ani tato data nejsou předávána třetí osobě a nevyužívají se k marketingovým účelům.

Odstranění údajů

Při smazání uživatelského účtu jsou odstraněny veškeré údaje s ním spojené. Jedinou výjimkou jsou vystavené faktury, ty se musejí dále uchovávat.

Bezpečnost

V případě útoku na aplikaci se ukládají dostupné údaje o útočníkovi i provedení útoku, a to na dlouhou dobu. V praxi totiž ke zneužívání zranitelnosti dochází často po mnoha měsících i letech od prolomení zabezpečení.

Platnost tohoto prohlášení

Poslední změna tohoto dokumentu proběhla 7. listopadu 2023.

Pokud by došlo ke změně výše uvedených pravidel směrem v neprospěch uživatelů, budou o ní informováni zřetelným způsobem.