Měření vlivu oslovení na míru prokliku e-mailu

Používání oslovení v automatických e-mailech má několik výhod: působí profesionálněji, zvyšuje míru prokliku odkazu v e-mailech, navyšuje objem objednávky a pomáhá adresátům si uvědomit, že případnou reakci bude číst člověk, a proto i na negativní reagují méně agresivně. Zkusili jsme na konkrétním projektu změřit efektivitu generovaných oslovení.

O projektu

Na webu www.cesnek.cz, na němž měření probíhalo, se prodává česneková sadba produkovaná přímo prodejcem; nabídku doplňuje několik souvisejících produktů určených k pěstování: mořidla a biologické podpůrné prostředky. Jedná se o sezónní produkt objednávaný od začátku července do začátku září, mimo toto období je e-shop vypnutý. Po dokončení objednávky či mimo prodejní sezónu mohou zájemci zadat svou e-mailovou adresu za účelem jednorázového nebo opakovaného upozornění na další spuštění příjmu objednávek.

Zákazníky jsou povětšinou zahrádkáři, kteří česnek pěstují ve volném čase v rámci potravinové soběstačnosti. Výjimečně se jedná o drobné zemědělce. Sadbu kupují maximálně jednou za rok, v průměru jednou za dva roky.

Jak se měřilo

Pro zájemce o opakované upozorňování na spuštění objednávkového systému jsme připravili dvě verze. Ty se lišily v oslovení adresátů:

  • První používala tvar „Vážený pane Nováku“, „Vážená paní Novotná“, „Vážený pane doktore“ apod., ke generování byla použita služba sklonovani-jmen.cz.
  • Druhá verze obsahovala univerzální oslovení „Vážený pane/paní“.

Dále se lišily v odkazovaném URL objednávkového formuláře, podle kterého bylo možné rozlišit, kterou verzi e-mailu dotyčný proklikl.

V okamžiku odesílání zpráv systém nahodile zvolil jednu z obou verzí a tu odeslal na zadanou adresu. Díky střídavému výběru nebylo měření zkresleno tím, že by se jedna z verzí odesílala v jinou denní dobu.

V případě prokliku systém uložil, ze které z obou verzí e-mailů směřovalo. Nebyli sledovaní konkrétní uživatelé, pouze ty dvě skupiny jako celky. Systém nesledoval, ze které e-mailové adresy došlo ke kliknutí, ani případný další pohyb uživatele po webu.

E-mailové zprávy byly odeslány 1. července 2021. Statistika zaznamenávala počty prokliků do konce roku 2021.

Náhled verzí e-mailu

Náhled e-mailové zprávy s oslovením jménem adresáta Náhled e-mailové zprávy s univerzálním oslovením

Výsledek měření

Porovnání obou verzí najdete v následující tabulce:

Verze zaslaného e-mailuOslovení titulem nebo příjmením adresátaUniverzální oslovení „Vážený pane/paní“
Počet odeslaných e-mailů29263086
Počet prokliků11811086
Podíl prokliků a odeslaných e-mailů40,36 %35,87 %
  • Použití oslovení znamenalo navýšení počtu prokliku zaslané e-mailové zprávy o 12,5 %.
  • Počet objednávek u verze s oslovením byl vyšší o 7,8 % u verze s oslovením.
  • Oslovení navýšilo množství objednaného zboží o 15,5 %.

Počet objednávek a množství objednaného zboží je obchodním tajemstvím prodejce, výsledné podíly jsou uvedeny pro zajímavost.

Denní počty prokliků v prvním měsíci

VerzeOslovení jménemUniverzální oslovení
Čtvrtek 1. 7.382371
Pátek 2. 7.261247
Sobota 3. 7.5445
Neděle 4. 7.4638
Pondělí 5. 7.3733
Úterý 6. 7.3830
Středa 7. 7.3940
Čtvrtek 8. 7.3520
Pátek 9. 7.2920
Sobota 10. 7.159
Neděle 11. 7.2721
Pondělí 12. 7.2310
Úterý 13. 7.1913
Středa 14. 7.2419
Čtvrtek 15. 7.1112
Pátek 16. 7.1211
Sobota 17. 7.1014
Neděle 18. 7.118
Pondělí 19. 7.1712
Úterý 20. 7.913
Středa 21. 7.914
Čtvrtek 22. 7.510
Pátek 23. 7.66
Sobota 24. 7.56
Neděle 25. 7.66
Pondělí 26. 7.135
Úterý 27. 7.67
Středa 28. 7.35
Čtvrtek 29. 7.61
Pátek 30. 7.13
Sobota 31. 7.32
Celkem11621051

Závěr případové studie

A/B testováním bylo zjištěno, že uvedení oslovení adresáta v pátém pádě v konkrétním případě zvyšuje míru prokliku odkazu obsaženého v odeslaném e-mailu o 12,5 %. Nejedná se o jediný pozitivní vliv použití skloňování v oslovení e-mailu, je však patrně nejsnáze měřitelný.