zapomenuté heslo

Diskuse

cm: Helena Salomon4.4.2019 17:02

Zenske jmeno "Helena Salomon" vratilo osloveni "Vážený pane Heleno"

sklonovani-jmen.cz: Kombinace obourodých jmen5.4.2019 06:41

V tomto případě se bohužel jedná o kombinaci obourodých jmen. Helena je ženské jméno nebo mužské příjmení a Salomon je mužské křestní jméno nebo příjmení. V takovéto situaci systém hledá u každé části jména v historii skloňování procentuální zastoupení jednoznačně mužských a ženských kombinací. A na základě toho pak určuje pravděpodobnost pohlaví nositele. Tímto způsobem se hodně snižuje riziko chyby, ale z principu to nefunguje 100%.
Pokud znáte pohlaví uživatelů, je řešením použití nepovinného parametru pohlavi s hodnotou 1 pro ženu a 2 pro muže.

cm: Jovovič4.4.2019 17:01

prijmeni Jovovič se vratilo jako "paní Jovoviči" namísto "paní Jovovič"

sklonovani-jmen.cz: 4.4.2019 17:39

Děkuji za nahlášení chyby. Byla opravena. Jako poděkování za podíl na zlepšení služby jsem Vám prodloužil předplacené období o 1 rok.

sklonovani-jmen.cz: 4.4.2019 17:33

Dobrý den, děkuji za upozornění, co nejrychleji tuto chybu opravím.

Joska71: 5.10.2018 07:41

Dobrý den, kamarád má příjmení Duben a oslovují ho p.Dubne.Tady mě to napsalo pane Dubene...asi to tak má být, ale zní to strašně :-))

sklonovani-jmen.cz: 5.10.2018 09:24

Dobrý den, děkuji za upozornění, nastavil jsem tomuto příjmení výjimku podle vašeho návrhu a prověříme i podobná příjmení.

Miky: Chyba ve skloňování9.3.2018 10:01

Dobrý den, volal jsem panu Jůrujovi, avšak zde mi vyšlo když jsem zadal "Jůruj" - "Pane Jůruj" Ale je to Pane Jůruji. Díky za opravdu.

sklonovani-jmen.cz: 9.3.2018 10:11

Dobrý den, děkuji Vám za podnět. Dotyčný má patrně příjmení Jurůj, nikoliv Jůruj. To lze chápat jako přivlastňovací přídavné jméno. V takovém případě může jméno zůstat nesklonné, případně se skloňuje podle vzoru „muž“. Záleží na zvyku oslovovaného.

Miky: 9.3.2018 10:15

Každopádně díky, ale byl naštvaný vcelku. - Je to opravdu Jurůj, moje chyba.

sklonovani-jmen.cz: 9.3.2018 10:29

Nastavil jsem variantu „Jurůji“ jako preferovanou. Když je více správných tvarů a nikdo jiný se neozval, rád vyhovím.

Boroda: 21.9.2017 12:27

Dobry den. Skusil sklonovat Krystsina Ravinskaya. Vysledek dostal: Krystsino Ravinskayo. Asi mate chybu. ;)

sklonovani-jmen.cz: 21.9.2017 12:57

Děkuji vám za upozornění. Prověřím to.
Doplněno později: Doplnil jsem systém, aby mu příjmení podobného typu v budoucnu nečinily problémy správně určit pohlaví nositele jména. Jako poděkování za podíl na zlepšení systému jsem k Vašemu účtu připojil kredit, kterým – pokud budete mít zájem – můžete po dobu 1 roku denně ohnout 250 jmen.

sklonovani-jmen.cz: Vylepšení systému skloňování5.6.2017 11:27

Vážení uživatelé, právě pracujeme na nové verzi systému, který by měl nabídnout vyšší přesnost vracených výrazů. Změna by měla ještě o 70-80 % snížit míru chybovosti oproti současnému stavu. Předpokládaný termín nasazení této novinky je druhá polovina června.

sklonovani-jmen.cz: 21.7.2017 13:33

Provedl jsem kompletní revizi systému. Proběhlo velké množství změn, přičemž výsledky jsme testovali na více než 7 000 000 položek, provedli jsme „ruční“ kontrolu kolem 250 000 položek. Z mnoha úprav budu jmenovat tyto:

– Je-li přímo u jména uvedeno „pan“ nebo „paní“, je to vzato do výpočtu při určování pohlaví nositele (význam tohoto údaje ale není chápán jako 100%);
– Ignorují se znaky před a za jménem (mnohdy se tam objevovaly tečky, apostrofy a podobně);
– Byla vylepšena identifikace právnických osob díky seznamu slov, které neodpovídají jménům lidí (např. „advokátní“, „akciová“, „auto“…);
– Opravil jsem ohýbání některých nepřechýlených ženských příjmení;
– Byly upraveny váhy určování oslovení u obourodých jmen. (Např. nově na jméno „Alžběta“, „Alice“ či „Alena“ vrátí „f“ místo dřívějšího „mf“, protože je jen 1% pravděpodobnost, že nositel těchto jmen je muž.)
– Zakončení jména „-ova“ (ve většině případů) je chápáno jako ženské příjmení uvedené bez diakritiky a zvyšuje pravděpodobnost, že jméno jako celek bude chápáno jako ženské;
– Za inicily ve výstupu je automaticky vložena tečka bez ohledu na to, zda byla použita i ve vstupu;
– V případě více příjmení se nově k oslovování používají všechna. (Dříve se používalo jen to novější – například příjmení po manželovi, blíže ke křestnímu jménu). Vycházím z logiky, že pokud někdo uvádí více příjmení, patrně si přeje, aby byl oslovován všemi;
– Opravil jsem oslovování nositelů vzácně se vyskytujících obsáhlých kombinací akademických či vědeckých titulů. Nově tak například nemůže dojít k tomu, aby byl někdo osloven „pane kandidáte věd“, toto oslovení není zvykem používat.
– Nově se při ohýbání jmen irského původu s předponou Ó-, O'-, Mac- či Mc (například „McDonald“) použije velké písmeno uprostřed slova podle toho, jaké písmeno bylo použito ve vstupu.
Systém vrací chybu „7“ v případě, že zadaný řetězec nepůsobí jako jméno fyzické, ani právnické osoby (může jít např. o e-mailovou adresu, telefonní číslo zadané do špatného políčka formuláře atd.)

coretrade: Pohlaví křestních jmen26.5.2017 15:56

Dobrý den, umí systém dávkově z křestních jmen určit pohlaví M/F? Nenašel jsem to v dokumentaci.

sklonovani-jmen.cz: 28.5.2017 10:23

Dobrý den, nově systém umožňuje dávkové určení pohlaví nositelů jmen. Vrací seznam znaků „m“, jde-li o mužské jméno, „f“, pokud se jedná o ženské jméno, „“ v případě předpokládaného názvu právnické osoby, a „fm“, pokud pohlaví nelze s dostatečnou jistotou určit.

sklonovani-jmen.cz: 26.5.2017 18:11

Dobrý den, je pravda, že nyní dávkové zpracování neumožňuje jednoduché určování pohlaví nositelů jmen. Lze to obejít přidáním libovolného titulu ke jménům a výsledky hromadně nahradit z hodnot „pane magistře“, „paní magistro“. Během víkendu přidám možnost i pouhého určení pohlaví. Děkuji Vám za podnět.

imis: Nepřechýlená příjmení19.5.2017 23:47

Dobrý den, z nepřechýlených příjmení mi jde už hlava kolem. Denně pracuji s klienty, jak mám oslovit ženu, která přijala nepřechýlené příjmení Vlk. Mám jí říkat paní Vlku??? Vždyť to je proti zdravému rozumu i proti přírodě. Dnes se ke mě přihnala velmi živelná dáma se slovy, dobrý den :-) jsem Ostuda.....v první chvíli jsem nějak nechápala....proč by měla být ostuda...vždyť přišla včas! V okamžiku, kdy mi to do jsem držela smích násilím a nebyla jsem schopna ji tím jménem oslovit. Poradí někdo, má někdo podobný problém s nepřechýleným příjmením ryze českého jména? Jak jej skloňovat? Či neskloňovat? Zdá se zcela stejně idiotské oslovovat ženu "paní Vlk", ale i "paní Vlku". Nebo že bych zašla nejdřív s paní Vlkem na skleničku, abychom si potykaly a mohla jí říkat Jiřino??? Díky za Vaše názory a rady :-) Jsem z toho všeho Simona "Blbec" :-)

sklonovani-jmen.cz: 20.5.2017 00:01

Dobrý den. Ženské příjmení v tomto tvaru je buď nesklonné nebo ho lze pro použití v české větě přechýlit. Domnívám se, že i druhá uvedená varianta je správná, ale ještě si to ověřím. Oslovení „paní Vlku“ ale vhodné určitě není. V případě, že se nabízí více možných správných oslovení, volba záleží na zvyku či přání oslovovaného.

Boris Barak: Pohlaví18.5.2017 18:31

Dobrý den, bylo by možné vytvořit jako nepovinný vstupní pamaretr API pohlaví? Myslím, že by to poté mohlo dávat přesné výsledky u jmen, kde není pohlaví jednoznačné a my pohlaví u dané osoby známe.

sklonovani-jmen.cz: 25.5.2017 10:29

Nepovinný parametr pohlavi jsem zavedl. Do konce května budeme ještě vyhodnocovat výsledky, abychom vyladili, jakou má mít váhu. Zároveň s tím provedeme kontrolu výsledků dotazů, u kterých tento nepovinný parametr zadán není. Dám vědět, až budou výsledky spolehlivé. Předpokládám, že nejpozději od 1. června bude i tento parametr reálně využitelný.

sklonovani-jmen.cz: Parametr „pohlavi“ při použití API21.7.2017 12:51

Rozhodl jsem se přehodnotit význam tohoto parametru: Je-li parametr „pohlavi“ (s hodnotou „1“ pro ženské jméno nebo „2“ pro mužské) uveden, považuje se za závazný a systém se pohlaví ze jména určit nesnaží.

sklonovani-jmen.cz: 18.5.2017 19:48

Dobrý den. Děkuji za tip. Do týdne změnu provedu.

Jan Zahorsky: pan Sova1.11.2016 08:44

Zdravím, mám špatný výsledek na: Miroslav Sova => paní Miroslave Sova Jestli mi můžete na sebe poslat kontakt, dávkou projedu celou naši databázi a možná ještě na nějaké drobnosti narazím. Díky, Záhorský

sklonovani-jmen.cz: 1.11.2016 09:09

Dobrý den, omlouvám se za chybu, kterou jsem včera provedl nedostatečným otestováním provizorní úpravy. Hodnoty, které systém od poslední úpravy vracel, na konci týdne nechám překontrolovat. Kontakt na mě je sklonovani@jenikkozak.cz.

Jan Zahorsky: diakritika31.10.2016 10:54

Dobrý den, máme problém se skloňováním jmen, když lidi vynechají diakritiku. Příklad: Jaroslava Trierova (správně Trierová). V případě bez diakritiky je výsledek oslovení "paní Trierovo", s diakritikou správně. Dá se s tím něco dělat nebo se jedná o chybu? (nenašel jsem nikde kontakt na případný návrh k reklamaci)

sklonovani-jmen.cz: 31.10.2016 11:18

Dobrý den. Děkuji za upozornění, chybu jsem napravil. Jedná se o pozůstatek z deaktivace podsystému, který původně opravoval překlepy (ten však výjimečně chybně opravoval i správná jména, což uživatelům vadilo víc). Jako poděkování za nahlášení problému jsem k Vašemu účtu přidal kredit na dávkové ohnutí 10 000 jmen. Přeji Vám hezký den.

Jan Zahorsky: 31.10.2016 14:27

Skvělé! Díky za bleskovou reakci a za bonus, chtěli jsme si zkontrolovat stávající databázi zákazníků, tak se nám to bude hodit :) Přeji pohodový den.

JanKub: jiné jazyky23.9.2016 08:47

dobrý den, jste schopen skloňovat i jiné jazyky? Děkuji Jan

sklonovani-jmen.cz: 23.9.2016 08:54

Dobrý den, systém ohýbá i cizí jména, ale pouze do českého kontextu. Používá se speciální skloňování pro nečeská slovanská jména (Tolstoj) i některá nepravidelně skloňovaná starověká jména.

Johanka: Cizí výrazy 1.5.2016 09:40

Dobrý den, s přítelem vedeme dlouhé boje o tom, zda a jak se skloňují cizí názvy. Říká mi, že jsem hotentot a mě by zajímalo, jestli má pravdu. Tak například "Někdo mi napsal na roselife (název internetové stránky", nebo na "roselifu" (čteno lajfu)? Nebo "líbí se mi Škoda RS" nebo "RSo" (to ereso) Podle mého názoru to závisí na vžitosti slov, nebo je to někde dané v pravopisu? Možná se Vám to zdá jako malichernost, ale nám tyhle věčné hádky o skloňování cizích výrazů komplikují život :) Děkuji za odpověď

sklonovani-jmen.cz: 1.5.2016 10:48

Dobrý den,
skloňování cizích názvů a zkratek je bohužel mimo zaměření tohoto webu a jedná se o problematiku příliš komplikovanou na to, aby ji bylo možné shrnout do rozsahově omezeného příspěvku. Vyjádřím se tedy ke konkrétním příkladům, které jste uvedla. K bližšímu prostudování problematiky doporučuji materiály Ústavu pro jazyk český.
Je potřeba si uvědomit, že slova neskloňujeme proto, že jsou českého původu, nýbrž z důvodu jejich snadného začlenění do srozumitelných českých vět. Dále také platí, že o pravopisu přejatého jména rozhoduje jazyk přejímající – tzn. v češtině skloňujeme i anglická jména, angličtina neskloňuje ani česká jména a např. ve slovenských textech se pro oslovení českým jménem používá 1. pád. Pokud tedy není jiný významný důvod zachování základního tvaru, je zbytečné se v češtině ohýbání bát.
Jako Vám patrně někdo může napsat na Facebooku, může patrně stejně učinit i na Roselifu. Zvlášť pokud u adresáta sdělení předpokládáme znalost zmiňovaného projektu. Líbí se Vám Škoda RS nebo „ereso“ (neoficiální označení, které není využitelné pro formální texty). Tvar Škoda RSo není správně. Čeština umožňuje k iniciálové zkratce končící na samohlásku připojit koncovku psanou malými písmeny. V tomto případě se však jedná o první pád, který koncovku nemá.

Radim: Zjištění prvního pádu25.3.2016 00:14

Dobrý den, dokáže služba i opačně získat/vráti tvar prvního pádu z pádu jiného? Například ze sedmého pádu "Jaroslavem Topolem" získat 1. pád "Jaroslav Topol"? Děkuji za odpověď.

sklonovani-jmen.cz: 25.3.2016 04:32

Dobrý den. Tuto funkci bohužel v nejbližší budoucnosti neplánuji především z těchto důvodů:
1. Z mnoha různých jmen v prvním pádě vzniká stejný tvar. Politikou mého systému je dosáhnout vysoké úspěšnosti i u ohýbání neznámých zahraničních jmen. Zpětné nalezení prvního pádu by ale nebylo možné, když jej systém nezná.
2. Vývoj takové funkcionality by se bohužel nezaplatil. Na to by ji musely využívat vyšší desítky platících uživatelů, avšak dosud o ni nikdo neprojevil zájem.
3. Protože by se funkce patrně málo využívala, neměl bych k dispozici dostatek dat, na základě kterých by bylo možné zpětně kontrolovat její výstup. Potřebuji poměrně velký vzorek jmen na to, abych mohl službu nabídnout platícím zákazníkům. Pro mě je prioritou, aby systém byl spolehlivý.

Dudis: "pane" pred jmenem20.3.2016 19:04

Dobry den, Zadavam dotaz podle dokumentace - url: https://www.sklonovani-jmen.cz/api?klic=xxxx&pad=5&jmeno=Petr. Link mi generuje pred jmenem pani / pane. Lze to upravit a mit pouze vlastni jmeno? Jak ma vypadat ten link potom? Diky za pomoc.

sklonovani-jmen.cz: 20.3.2016 19:11

Dobrý den. Části vráceného jména můžete nastavit pomocí parametru „tvar“. V Dokumentaci je uvedena tabulka s příklady vracených hodnot. Vámi požadovaná adresa by tedy byla https://www.sklonovani-jmen.cz/api?klic=xxxx&pad=5&jmeno=Petr&tvar=11, případně by parametr tvar mohl mít hodnotu 111, pokud si přejete, aby aplikace ignorovala tituly.

Joche: Křestní jméno18.3.2016 07:31

Dobrý den, kamarád se jmenuje Arkadiusz. Říkáme mu Arek. A teď několik lidí vede diskuze, jestli je správně s Arkem nebo s Arekem. Rozsoudíte nás?

sklonovani-jmen.cz: 18.3.2016 07:43

Dobrý den. Varianta s vypuštěným -e- je určitě správná, ale ani tvar „Arekem“ nelze jednoznačně označit za chybný. U jmen zakončených na -ek se používá kratší znění. Delší varianta se používá v případě, že by vzniklo špatně vyslovitelné slovo nebo pokud je jméno cizího původu či je nositel jména cizinec.

Marcela: jméno Vepřek9.3.2016 00:03

Jak správně psát na pohlednice:přejí manželé Vepřekovy-Vepřkovy? Děkujeme.Vepřekovy/i/jako manželé.

sklonovani-jmen.cz: 9.3.2016 06:06

Dobrý den. Koncovkou bude měkké „i“. Zda použít tvar Vepřekovi, nebo Vepřkovi, bych se rozhodoval podle příjmení manželky – zda se jmenuje Vepřková, nebo Vepřeková. V ČR se vyskytují obě varianty.

Pavlíček: Pristup12.2.2016 18:08

Dobrý den, pane Kozáku, nemůžu se dostat do svého účtu. Nefunguje Vám funkce na zaslání nového hesla. Můžete to prověřit? Rád bych zjistil, kolik mi zbývá kreditů.

sklonovani-jmen.cz: 12.2.2016 18:54

Dobrý den, pane Pavlíčku, omlouvám se za chyby v odesílání e-mailů s náhradním heslem i s notifikací o vyčerpání kreditu. Oba problémy urychleně opravím. Váš kredit byl vyčerpán, ale jako poděkování za nahlášení těžko odhalitelných chyb jsem Vám jej obnovil v předplacené výši na dalšího půl roku. Děkuji za pomoc.

xenieorl@gmail.com: Brezovskaya17.12.2015 12:39

Dobrý den, jak mám oslovit cizinku s příjmením Brezovskaja/Brezovskaya. System doporučuje pane Brezovskajo, i varianta paní Brezovskajo mojí klientky děsí. Je možné to počeštit na paní Brezovská? Děkuji za odpověď.

sklonovani-jmen.cz: 17.12.2015 13:52

Dobrý den. Systém je určen na zpracovávání celých jmen. Určit pohlaví při zadání pouze příjmení (přičemž systém nemůže poznat, zda jde o rodné jméno, nebo příjmení) je v mnoha případech nemožné. Pro takovýto záměr nelze systém použít ani pro orientační informaci.
Ke druhé části Vašeho dotazu – jde-li o jméno slovanského původu, pak se jedná o tvar přivlastňovacího jména a je tedy možné použít počeštěnou variantu. Oba tvary, tj. zakončený na -á i -o, jsou rovnocenné.
Opět však opakuji, že pokud víte, jak si dotyčný přeje být oslovován, je potřeba názor respektovat. Etiketa má přednost před tím, co mluvčímu lépe zní.

alloisie: Voves1.12.2015 11:22

Dobrý den, jakým tvarem oslovujeme muže, který se jmenuje Voves? Děkuji Alloisie

sklonovani-jmen.cz: 1.12.2015 22:02

Dobrý den, paní Alloisie, pana Vovese bych oslovil stejně jako můj automat, který si můžete vyzkoušet na úvodní stránce tohoto webu, tvar Vovesi. Avšak ani oslovení Vovese by zřejmě nebylo bráno jako chybné. Pokud víte, jaký je zvyk dotyčného oslovovat, považujte jej za závazný, i kdybyste jej považovala za méně vhodný.

Petrrrrrrrrrrr: Kosku nebo Koseku21.9.2015 14:46

Dobry den, Poradil by jste mi prosim, jak oslovovat muze v pripade prijmeni Kosek? Nehraje pri tom roli fakt, ze zensky tvar tehoz prijmeni je Kosekova a nikoliv Koskova? Pri srovnani s jmenem Hajek chapu osloveni Hajku, protoze zensky tvar prijmeni je Hajkova, tedy bez E. V pripade prijmeni Kosek mam ale v dusledku zminenoho zenskeho tvaru mensi pochybnost. Slychavam, ze by se melo jednat o osloveni Kosku. Poradil by jste mi prosim jake je tedy spravne sklonovani? Predem dekuji, Petr.

sklonovani-jmen.cz: 21.9.2015 15:47

Dobrý den, pane Petře,
pokud víte, jaká je rodinná zvyklost oslovování tohoto člověka, je pro Vás závazná. Pokud Vám tato informace známa není, použil bych tvar „Kosku“. Této variantě dává přednost i můj systém automatického skloňování. Na základě interních hodnot, které využívá, považuje tuto hodnotu za pravděpodobněji správnou. Přesněji řečeno takovou, která oslovovaného neurazí či nezaskočí. Není bez zajímavosti, že ženské příjmení „Kosková“ také existuje a je u nás několikanásobně častější než „Koseková“.
Pro odborný výklad problematiky se prosím obraťte na Ústav pro jazyk český.

pavelkral: Chyba 224.7.2015 14:17

Dobry den, na vsechny me dotazy vraci API hodnotu "2". Chyba se projevuje jen s mym klicem. S verejnym klicem zacinajicim na "a9b" API funguje korektne. Dekuji

sklonovani-jmen.cz: 24.7.2015 16:25

Dobrý den, pane Králi, podle logu se zdá, že Vám systém vrací správné odpovědi. (Vracení chybových stavů momentálně bohužel neloguji.) Momentálně API vrací „2“ v případě, že je chybně uveden klíč, který identifikuje Vaše požadavky. Děkuji za Váš podnět. Během večera tento stav ještě důkladněji prověřím.

pavelkral: 24.7.2015 16:57

Dekuji za rychlou reakci, opravdu jsem mel spatny klic. Bylo by vhodne tento chybovy stav zdokumentovat. Dekuji

sklonovani-jmen.cz: 24.7.2015 17:48

Chybu jsem opravil. Při nesprávně uvedeném klíči se v souladu s dokumentací vrátí trojka místo dvojky. Děkuji Vám za nahlášení chyby. Jako odměnu za nahlášení problému jsem si dovolil Vám přidat kredit (bez časového omezení platnosti) na ohnutí 5000 jmen v dávkovém zpracování.

mil: 18.6.2015 22:30

Děkuji za rychlou odpověď, jen se snažím zjistit výhody a úskalí algoritmizovatelné verze oproti zvažované možnosti s chybami lidskými. To mě vede k další otázce: Zadaná hodnota: Vůl, oslovení: pane Vůle Zadaná hodnota: Kůň, oslovení: pane Kůni Toto je správně jak a jak to umí placená verze?

sklonovani-jmen.cz: 18.6.2015 22:44

Výhodou mého systému je mnohonásobně nižší cena a vyšší rychlost. Odpověď systém vrací hned, ne až si na kontrolu někdo vyčlení čas. Vracené hodnoty jsou kontrolovány zpětně. Korekturu jmen provádí více lidí, aby se snížila pravděpodobnost chyby. Samozřejmě dávám přednost hodnotám, které se více opakují. Jména, která se v systému objeví jednou za měsíc, bohužel takovou pozornost nemají. Hodnoty, které jste uvedl jako příklad, systém výhledově zřejmě ohýbat nebude „umět“, nejedná se o osobní jména.

mil: 18.6.2015 20:09

Dobrý den, pro 5.pád jména Kym vrací Kyme, ale pro Kim jen Kim. Proč? Děkuji

sklonovani-jmen.cz: 18.6.2015 20:31

Důvodem rozdílného tvaru je fakt, že Kym je zřejmě pouze příjmení, zatímco Kim je obourodé křestní jméno, se kterými má současná verze problém. Tato chyba se však projevuje pouze v testovacím políčku na úvodní stránce. V placené části k tomuto problému nedochází.

lingvista : 28.5.2015 00:39

opravdu věříte v užitečnost vašich stránek?! projel jsem flák světa, a jak skloňovat jejich jména, je mi pochoitelně jasné. (a jak je tomu u cizích, neznámých lidí, je jedno); obvykle stačí znalost místních zvyklostí (a nebo se při prvním setkání slušně zeptat). no nic, jsem jen udiven, na jaké "blbosti" se dnes vydělává! takže pane kozáku, (jak by dnes někteří napsali, jen pane kozák :-O ), díky, za blbost ať vám platí druzí! :-)))

sklonovani-jmen.cz: 28.5.2015 08:39

Je mi líto, ale zřejmě jste nepochopil účel projektu. Neslouží k tomu, aby Vás naučil skloňovat, ale aby umožnil ohýbat jména serverům, strojům, které neměly tu možnost projet flák světa jako Vy.

Květa: skloňování příjmení19.5.2015 10:13

Dobrý den, jak se správně oslovuje žena s příjmením v mužském tvaru? Napríklad paní Hrnečková - paní Hrnečku ?? Děkuji Květa Kejvalová

sklonovani-jmen.cz: 19.5.2015 12:27

Paní Hrnečková se skloňuje pravidelně podle vzoru žena. Oslovení by tedy bylo paní Hrnečková, druhý pád (bez) paní Hrnečkové. Pokud by nositelka jména měla příjmení v mužském rodě, skloňovat by ho (až na výjimky) nebylo možné. Ve všech pádech by se používal stejný tvar.

petrnovak: Větší dávka - Mailchimp5.5.2015 12:11

Zdravím. Mám kolem 1300 záznamů v Mailchimpu a rád bych ke jménům přidal 5. pád. Vaše dávkové zpracování mi umožní jednorázově udělat jen 300 mailů. Nevím z jakého důvodu to máte omezené. V každém případě vám navíc momentálně nefunguje ani pro 300 jmen, ani pro 10. Automatické napojení na Mailchim pro pravidelné skloňování také nejde udělat. Měl byste nějaké jednoduché řešení? Díky Petr Novák

sklonovani-jmen.cz: 5.5.2015 12:38

Dobrý den, pane Nováku. Při stěhování na výkonnější server jsem zapomněl na jedno nastavení. Díky Vašemu upozornění jsem chybu opravil a se seznamem 1300 jmen by neměl být žádný problém.
Moc Vám děkuji za nahlášení problému.

Jako kompenzaci za svou chybu, která po dva týdny znemožňovala využití ohýbání seznamů jmen, navyšuji všem uživatelům s předplaceným obdobím kredit tak, aby mohli v dávkovém zpracování ohnout 10 000 jmen.

pavlen: Cena seznam1.5.2015 22:27

Dobrý den, na kolik přijde ohnutí seznamu 1000 jmen? Děkuji.

sklonovani-jmen.cz: 1.5.2015 22:35

Dobrý den. Při dávkovém zpracování 1000 jmen se Vám z předplaceného kreditu odečte částka 10 Kč.

Alena Ďurišová: napsání diplomu28.4.2015 14:50

Při psaní diplomu: uděluji diplom Janovi Snítilovi nebo Janu Snítilovi? Děkuji za odpověď

sklonovani-jmen.cz: 28.4.2015 14:52

Dobrý den. Lépe zní i vypadá „Janu Snítilovi“. Ale ani tvar se dvěma zakončeními -ovi se za chybu běžně nepovažuje.

Kateřina: Propojení s hromadnou korespondencí MS Word31.3.2015 19:09

Dobrý den, lze Váš systém nějak propojit s hromadnou korespondencí ve Wordu? Máme seznam jmen v Excelu, kterým zasílám dopisy s oslovením. Dopis je vytvořený klasicky hromadnou korespondencí ve Wordu.

sklonovani-jmen.cz: 31.3.2015 20:06

Dobrý den, paní Kateřino. Po přihlášení do systému lze na stránce „Dávkové zpracování“ vložit seznam všech adresátů z Excelu a nastavit požadovaný tvar. Systém vrátí odpovídající seznam ohnutých jmen, který můžete zkopírovat do Excelu a propojit s korespondecí ve Wordu.

Jirka: Kontrola webu10.3.2015 10:52

Dobrý den, podle čeho poznáte, že dotazy jsou z jednoho webu? Dále bych se chtěl zeptat, jestli je možné jeden klíč použít pro více subdomén?

sklonovani-jmen.cz: 10.3.2015 11:26

Dobrý den, pane Jiří. Systém se nesnaží zjistit, ze kterého webu na něj požadavky míří. Klíč k API, který po přihlášení najdete v Dokumentaci, můžete použít libovolně podle svého uvážení. Počet projektů, na kterých svůj klíč využijete, není nijak omezený.

D. Crha: Velká vs malá písmena13.2.2015 15:18

Dobrý den, pokud se vaší služby dotážu na Čermáková vrátí se mi paní Čermáková, pokud se však dotážu na ČERMÁKOVÁ vrátí se mi pane Čermáková. To je nějaký záměr, nebo chyba?

sklonovani-jmen.cz: 14.2.2015 09:22

Dobrý den, děkuji vám za velmi přínosné upozornění. Tuto chybu, která vznikla při poslední aktualizaci algoritmu, jsem již opravil. Pokud si zde někdy předplatíte kredit, prosím, připomeňte mi, abych vám 50 % z předplacené hodnoty přidal jako poděkování za nahlášení chyby.

Zdena: cizí ženská jména9.2.2015 21:19

Dobrý večer, chtěla bych se zeptat, jaký je druhý pád od jména: Andrea Damasceno Raupp. Děkuji.

sklonovani-jmen.cz: 10.2.2015 18:40

Dobrý den, druhý pád od křestního jména Andrea má více možných podob: Andreji, Andrey a Andreje. Zbytek jména má v prvním i druhém pádě stejný tvar.

DarjaCáblová: vokativ6.2.2015 09:25

Dobrý den, oslovujeme prosím paní Marie Marek, paná Smetana? Jsou ženská nepřechýlená příjmení nesklonná? Moc děkuji a přeji krásný den. Darja Cáblová

sklonovani-jmen.cz: 6.2.2015 22:58

Dobrý den, nepřechýlená ženská příjmení není možné ohýbat. Zakončení -ová slouží právě k tomu, aby jména šla začleňovat do českých vět.

MarcelaM: skloňování v češtině polského jména19.12.2014 11:28

Dobrý den, jak se prosím správně v češtině skloňuje polské jméno Wlodek - bez Wlodka nebo Wlodeka? Děkuji!

sklonovani-jmen.cz: 19.12.2014 13:45

Dobrý den. Při ohýbání tohoto jména bych -e- vypouštěl. Zvolil bych tedy tvar Wlodka. Protože však nejde o jméno českého původu, ani tvar Wlodeka by nebyl považován za chybný. Pokud byste věděla, jakým způsobem je zvykem konkrétní osobu oslovovat, je dobré se tohoto tvaru držet.

Petr Novák: Špatný VS18.12.2014 11:09

Dobrý den, dnes jsem provedl platbu a omylem špatně vykopíroval VS. Zůstal mi tam kód banky 2010. Konkrétně: 300Kč z 1002517016/3030 vs 2010 Podaří se vám to spárovat? Díky Petr Novák

sklonovani-jmen.cz: 18.12.2014 13:30

Dobrý den, pane Nováku, děkuji Vám za provedenou platbu, kterou jsem spároval s Vaším účtem.

asykan: 20.11.2014 11:31

Dobrý den, dostanu po zaplacení fakturu? A taky mě zajímá, pokud zaplatím 150 Kč, ale po nějaké době zjistím, že potřebuji dvojnásobný objem, stačí zaplatit rozdíl?

sklonovani-jmen.cz: 20.11.2014 13:52

Dobrý den, fakturu Vám určitě vystavím. Pošlete mi prosím na e-mailovou adresu sklonovani@jenikkozak.cz své fakturační údaje. Po uhrazení další částky, na dobu jednoho roku se Vám navýší počet dotazů, které denně můžete na systém odeslat.

andrea : storno registrace2.10.2014 09:13

Dobrý den, Omlouvám se za unáhlenou registraci a prosím o její storno. Potřebovala jsem si ověřit skloňování a v momentě, kdy jsem zjistila, že Vaše služba se hradí – můj zaměstnavatel mi tuto službu neschválil. Vašich vědomostí jsem nevyužila a ani nevyužiji. Ještě jednou se omlouvám za nedopatření a děkuji za vstřícné jednání

sklonovani-jmen.cz: 2.10.2014 10:12

Dobrý den, Vaše registrační údaje jsem z databáze odstranil. Samotná registrace na tomto webu zákazníka k ničemu nezavazuje. Děkuji Vám za zájem.

Jiri Š.: kalkulace18.8.2014 13:31

DD, lze u Vas poptat vysklonovani (popripade validaci) 3 variant databaze: 100/250/500tis. kontaktu? Jaka je cena za jednotlive urovne? Lze u Vas nakoupit skript, ktery by sklonovani provadel automaticky v registracnim formulari? Odpoved prosim do e-mailu, diky JŠ

eva: 13.8.2014 20:20

prosím jak se skloňuje jméno obce Mladé Buky?

sklonovani-jmen.cz: 13.8.2014 20:40

Dobrý den, tento název se skloňuje pravidelně: 1. p.: Mladé Buky, 2. p.: Mladých Buků, 3. p.: Mladým Bukům, 5. p.: Mladé Buky, 6. p.: Mladých Bukách, 7. p.: Mladými Buky.

Marek Jalovec: Matějka30.6.2014 11:17

Pro jmeno Matějka mi sluzba vraci zensky rod, u nas v databazi jsou ale vsichni tohoto jmena muzi, hadam, ze to tak bude i ve zbytku populace.

sklonovani-jmen.cz: 30.6.2014 12:23

Jméno Matějka je i ženská obdoba křestního jména Matěj (i když se u nás téměř vůbec nevyskytuje). V tuto chvíli systém nezná četnosti mužského příjmení a ženského křestního jména, a proto nedokáže pouze z této části jména pohlaví určit. Pokud se zadá celé jméno (křestní jméno a příjmení), není s určením pohlaví problém.

Marek Jalovec: 30.6.2014 13:06

Bylo by mozne nastavit priority/vyjimku? Jak pisete - jmeno se temer nevyskytuje, sance bude opravdu zanedbatelna a vetsina volani tak obdrzi chybna data. Diky

sklonovani-jmen.cz: 30.6.2014 14:46

Podobně „problematických“ jmen je celá řada. A protože jmen je na světě nekonečno, není možné seznam těchto obourodých jmen ukončit, proto by i v případě přidání výjimek nebyl systém určování pohlaví dostatečně spolehlivý. Pokud však zadáte systému celé jméno, nebude mít s určením pohlaví problém.

Marek Jalovec: Pek30.6.2014 11:51

A pro jmeno Pek vraci pane Pku

sklonovani-jmen.cz: 30.6.2014 12:30

Dobrý den, děkuji Vám za upozornění. Chyba byla opravena.

Pavel Brozik: Pouze 5 pád II.17.6.2014 00:18

Ano pane, už jsem na tom začal dělat a koukám že vyjímek je ve všech pádech požehnaně. Možná až to dodělám někam hodím ke stažení. A k vaší poznámce že si nedovedete představit projekt využívající všechny pády... mluvil jsem o šablonovacím systému. Ten může vytvářet například komplexní právní texty a dopisy a věřte, že se všechny pády využijí (pátý z nich pravda asi nejméně). Mimochodem Vám stále nějak nefunguje ten Emanuel. Pořád to zarputile píše Emanuele nikoliv Emanueli přestože předpokládáme podobně jako u slova Michaeli české skloňování.

sklonovani-jmen.cz: 17.6.2014 13:21

Tvar „Emanuele“ je podle českého skloňování správně. (Konkrétně je ohýbán podle základního vzoru „pán“ -> „pane“.) Až budete mít algoritmus hotový, určitě se na něj rád podívám.

Dalibor Pieszka: Opačné pořadí jména a příjmení4.6.2014 11:52

Dobrý den, existuje typ, který by při vstupu "Nováková Jana" vrátil "paní Jano Nováková" stejně tak při vstupu "Nováková Jana, Mgr." -> "paní Jano Nováková"? Děkuji P.S. Opravdu zajímavý projekt.

sklonovani-jmen.cz: 4.6.2014 12:39

Dobrý den, pane Prieszko, takovýto tvar systém nevrací, a to proto, že při oslovování se většinou používá pouze příjmení (formální konverzace) nebo pouze křestní jméno (v neformální komunikaci). Tvar „paní Jano Nováková“ mi zní velmi nepřirozeně. Přikláněl bych se k oslovení „paní Nováková“ či „Jano“.

Michal Marek: křestní jména21.5.2014 17:14

Dobrý den, při psaní diplomu: Martinu Novákovi nebo Martinovi Novákovi? Existuje nějaká poučka? Děkuji

sklonovani-jmen.cz: 24.5.2014 09:32

Lepší variantou je Martinu Novákovi, ale většinou se ani použití více než jednoho zakončení -ovi nepovažuje za chybu.

marek jalovec: chyba - švec?15.4.2014 15:34

Zadaná hodnota: švec, oslovení: pane Šveci -- to asi neni dobre, ne?

sklonovani-jmen.cz: 15.4.2014 19:29

Dobrý den, tvar „Šveci“ je vedle „Ševče“ správnou variantou. Preferování jedné či druhé verze závisí na rodinné tradici.

marek jalovec: 16.4.2014 13:04

diky moc, pak dalsi vec Kalina paní Kalino

sklonovani-jmen.cz: 16.4.2014 17:51

Kalina je ženské křestní jméno řeckého původu. Systém bohužel není schopen rozeznat, zda máte na mysli ženské křestní jméno, nebo mužské příjmení. V nové verzi systému, která by měla přijít nejpozději do poloviny léta, by měly být i takovéto případy ošetřeny. (V takovémto případě by systém vypsal, že je 99% pravděpodobnost, že tvar „pane Kalino“ je správný a je jen 1% šance, že je správně tvar „paní Kalino“.)

Jarmila Horáková: účet4.1.2014 14:14

Po aktivaci přes e-mail píše, účet se nepovedlo aktivovat.

sklonovani-jmen.cz: 5.1.2014 12:10

Dobrý den, paní Horáková, účet jsem Vám aktivoval. Zřejmě byla chyba v e-mailovém klientu, který k odkazu připojil i za ním následující tečku.

Tomáš: Smith27.9.2013 13:28

Příjmení Smith systém skloňuje pane Smithu

sklonovani-jmen.cz: 27.9.2013 14:17

Moc Vám děkuji za velmi přínosnou poznámku. Pro jméno jsem vytvořil výjimku a v další verzi tuto chybu opravím.

bartonstudio: Platba23.9.2013 22:01

Dobrý den, před týdnem jsem odeslal platbu na Váš účet a zapomněl jsem uvést VS. VS je 1235774, konec čísla mého účtu *9523. Můžete to prosím prověřit? Díky.

sklonovani-jmen.cz: 24.9.2013 09:23

Dobrý den, moc Vám děkuji za provedenou platbu, spároval jsem ji s Vaším účtem. Dnes a následujících 365 dní můžete denně poslat 50 dotazů na API. A nebo jednorázově zpracovat seznam čítající 5000 jmen. Přeji Vám hezký den.

Pavel: Vivienne skloňování21.8.2013 22:30

sklonovani-jmen.cz: 22.8.2013 09:40

Jméno Vivienne je nesklonné, má ve všech pádech stejný tvar.

Pavel Brozik: Chyba6.8.2013 15:37

Myslím že Emanuel Kant by mělo být v 5. pádě Emanueli Kante ne Emanuele Kante :)

sklonovani-jmen.cz: 6.8.2013 16:11

Oba tvary jsou správné. Ačkoliv bych sám dal přednost tvaru „Emanueli“, dva z lidí, kteří jména kontrolovali, označili „Emanuele“ jako jim lépe znějící. Proto mu systém dává přednost.

Pavel Brozik: Pouze 5 pád.6.8.2013 15:30

Chybí mi tu nějak ostatní pády :) Teď bych třeba potřeboval šablonovacímu systému poskytnout seznam klientů jak práv. tak fyz. osob cca 60 tis. záznamů ve všech pádech a to mi váš program neusnadní. ale jinak dobrý...

sklonovani-jmen.cz: 6.8.2013 16:26

Vytvořit spolehlivé skloňování do jednoho pádu je velmi obtížné, zvlášť při ohýbání vlastních jmen. (Kde je velké množství výjimek.) Věřím, že vyvinutí skloňování do dalších pádů už tolik obtížné nebude, protože budu moci navázat na prověřený systém. Nedovedu si přestavit projekt, který by využíval všech sedmi pádů vlastních jmen. Konkrétně pátý pád, na který je můj web zaměřen, je pro oslovování právnických osob zcela nevhodný. Pro ně se používají oslovení jako „vážení“ atp. Pokud můj systém pozná, že se jedná o společnost (podle zkratek a. s., s. r. o. atd.), používá právě oslovení „vážení“. Je to však jen doplňková funkce, která bude ještě potřebovat doladit.

sklonovani-jmen.cz: 1.8.2013 08:22

Uživatelé s předplaceným obdobím (i v testovacím režimu) mají možnost využít dávkového skloňování jmen, které ohýbá seznamy jmen oddělených středníkem, čárkou či zalomením řádku. Cena za zpracovanou položku je 0,01 Kč.

sklonovani-jmen.cz: 21.7.2013 17:53

V testovacím provozu je možnost vrácení pouze značky, zda se jedná o mužské, nebo ženské jméno. Tato funkce je dostupná pod API adresou http://www.sklonovani-jmen.cz/api.php?klic=klic_uzivatele&pad=0&jmeno=Adelaida a vrací 3 hodnoty: m (jde o mužské jméno), f (jedná se o ženské jméno) a mf v případě, že pohlaví nelze určit. Dokud se bude tato služba testovat, bude pro registrované uživatele zdarma.

radeksalomon: Rozliseni muz a zena13.7.2013 15:54

Zdravim Vas. Umite rozlisit, jestli se jedna o muzske nebo zenske jmeno ci prijmeni? Diky.

sklonovani-jmen.cz: 15.7.2013 08:35

Dobrý den,
o rozlišení, zda jde o jméno mužské, nebo ženské, se snažím. Úspěšnost mám nad 99 %, ověřit si ji můžete na úvodní stránce. (Podle toho, zda se vygeneruje tvar „pane“, nebo „paní“. Do konce týdne rozšířím API i na dotaz, jakého pohlaví nositel jména je.
Informaci o tom, zda zadaný tvar je křestním jménem, jsem schopen podat. Rozlišit, jestli je zadaná hodnota příjmením, je obtížné, protože bych musel mít k dispozici databázi příjmení, která by se velmi obtížně vytvářela a její procházení by bylo v drtivé většině případů zbytečně neefektivní.

Radek Salomon: 15.7.2013 19:06

Diky za info. Je mozne se spojit primo? Vas tarifikacni mechanizmus je pro nas spatne pouzitelny. Ne drahy, ale nepouzitelny. Diky.

sklonovani-jmen.cz: 15.7.2013 23:17

Jsem Vám k dispozici na e-mailové adrese sklonovani@jenikkozak.cz. Děkuji za zájem.

Jiří Hájek: Skloňování přezdívky30.5.2013 10:15

Při skloňování přezdívky "HajekJirka" mi to vypíše "Hajekjirko" což by nebylo špatné, ale co kdyby to napsalo "HajekJirko" (velké Jirko) a nebo "HajkuJirko"? Dokonalé by bylo "Jirko Hájku", ale to bych chtěl asi moc. Jinak se mi to líbí a většinu jmen (respektive přezdívek) to skloňuje pervektně. Chválím.

sklonovani-jmen.cz: 1.6.2013 10:40

Děkuji za pochvalu, potěšila mě. Tato služba je zaměřena na ohýbání občanských jmen v základním tvaru. O ohýbání přezdívek přemýšlím. (Debatovali jsme o tom i na DJPW.) Zvažuji, že bych se mohl na skloňování přezdívek zaměřit jen jako na doplňkovou službu, která by byla za nižší cenu, možná zdarma.

Sahl: 7.5.2013 09:18

Je možné skloňování jmen používat na více webech nebo je to omezeno na jeden? Jakým způsobem to pak kontrolujete?

sklonovani-jmen.cz: 7.5.2013 10:30

Dobrý den, Děkuji za Váš zájem. Počet projektů, na kterých svůj klíč použijete, není žádným způsobem limitován. Vygenerovaný klíč je také bez omezení přenosný. Pokud máte pocit, že nedokážete efektivně využít předplacené množství dotazů, můžete bez obav svůj klíč poskytnout jiné osobě.

ssixx: dotaz9.4.2013 01:20

Jak jemněji mohu oslovit Kristu? Je to ženské německé jméno. Já se ji ptal a ona mi řekla, že na to musím přijít sám. Nepřišel jsem na to. Děkuji Standa.

sklonovani-jmen.cz: 14.4.2013 19:11

Podle knížky Miroslava Knappová: „Jak se bude vaše dítě jmenovat?“ jsou domácí podoby toho jména: Kristi, Krist(l)a, Kristýnka, Krisťule, Kity, Kitina, Kiki, Kristýnečka, Krisťoul, Kristynáč, Krišpína, Kristík, Týna, aj.

sklonovani-jmen.cz: Známé chyby21.1.2013 12:39

1) Jméno Zeus je skloňováno pravidelně. Tvar „Dia“ se vztahuje pouze na mýtickou postavu, ne na české příjmení.
2) Skript nebude nikdy umět určovat pohlaví u těch jmen, u kterých bude známá pouze zdrobnělina jména. Např. „Kájo“ je možné oslovovat Karla, Karolínu, Kajetána, Kajetánu...

Czeslaw: Czeslaw23.10.2012 18:56

skloňování

sklonovani-jmen.cz: Log úprav4.8.2012 09:17

Verze: 1.1 - Upravena většina pravidel, na základě kterých skloňování probíhá.
1.2 - U jmen je rozlišován titul, osoby s titulem nejsou oslovovány jménem. (Ing. Josef Novák není oslovován jako „pane inženýre Josefe Nováku“)
1.2.1 - Skript skloňuje jména končící na -w. (Jedná se vesměs o polská jména.)
1.3 - Při skloňování je u všech jmen snaha o rozpoznání pohlaví nositele. (Už se nestává, že křestní jméno je skloňováno jako ženské a příjmení jako mužské.)
1.3.1 - Ve jméně jsou vyhledány předložky. Předložky a části za nimi se neskloňují. (Jsou správně skloňována jména jako Jan Žižka z Trocnova nebo Don Quijote de La Mancha.)
1.3.2 - Doplněno správné ohnutí jména končícího na ph (např. Adolph), které se vyslovuje jako [f].
1.3.3 - Přidáno 2000 ručně kontrolovaných nejčastěji se vyskytujících českých jmen.

sklonovani-jmen.cz: 25.5.2013 11:22

1.3.4 - Tituly BcA. a Bc.A jsou považovány za synonymní.
1.3.5 - Přidána předložka „of“ vyskytující se v některých starých anglických jménech.
1.4 (verze opravující některé chyby vzniklé při psaní jmen)
- Tituly jsou rozpoznány i v případě, že jsou chybně zapsané - když v nich chybí tečky nebo nejsou odděleny od jména mezerou.
- V případě, že jméno obsahuje název právnické osoby (obsahuje znaky s. r. o., a. s., o. p. s. a podobně) - vrátí skript tvar „vážení“.
- Při skloňování jsou vypouštěny zkratky „ml.“ a „st.“.
- Ze začátku a konce zadaného jména jsou odstraněny číslice a interpunkční znaménka.

sklonovani-jmen.cz: 13.6.2013 15:37

1.4.1 - Přidáno 500 zkontrolovaných českých příjmení se zakončeními, které dělají při skloňování potíže.