Výhody služby sklonovani-jmen.cz

 • Výrazně nižší chybovost. Ohýbat jména z kalendáře dokáže i skript spíchnutý na koleni za hodinu. Dobrý algoritmus poznáte podle toho, kolik výjimek dokáže pokrýt.
 • Univerzálnost. Lze ohýbat jména ze stávajících databází. Není nutné, aby zákazníci při registraci oddělovali tituly, křestní jména, příjmení. Služba si s tím poradí.
 • Pracujeme s tituly. Systém využívá akademické a vědecké tituly. Ví, které se k oslovení běžně nepoužívají, i jak pracovat s těmi ostatními.
 • Dobrý den, vážená firmo vážení! Velký podíl hodnot pochází od samotných koncových uživatelů, kteří je zadávají do registračních formulářů. Data tak často obsahují chyby: překlepy, názvy firem místo občanských jmen, adresu místo jména, přehozené křestní jméno a příjmení… Systém slepě nepřidává koncovku, nýbrž se snaží adekvátně reagovat – závorky ignoruje, na zjevné chyby upozorní, většinu názvů právnických osob dokáže identifikovat a použít vhodnější tvar.
 • Triviální API. Pro skloňování jmen postačují základní znalosti programovacího jazyka. Viz Návod pro začátečníky v PHP.
 • Velká možnost nastavení. Systém umí nejen uctivé formální pozdravy, ale i přátelské s využitím pouze křestních jmen. Vracené tvary lze modifikovat. Viz Dokumentace.
 • Systém se nezaměřuje pouze na česká jména. Cílem je ohýbat jakákoliv jména psána latinkou (nebo ukrajinskou cyrilicí). Proto na rozdíl od konkurenčních řešení nefunguje na triviálním whitelistu českých jmen a příjmení nebo porovnávání zakončení jmen. Při určování koncovky je vyhodnocována celá řada faktorů.
  Podporuje abecedy evropských jazyků. Ö, ß nebo ŕ? Není problém.
 • Všechny nahlášené chyby jsou urgentně opravovány. Oprava se hned projeví. Není nutné stahovat novou verzi softwaru nebo opravenou verzi platit.
 • Více než 3000 uživatelů. Díky většímu počtu uživatelů je vyšší pravděpodobnost, že na případnou chybu vracené hodnoty už někdo narazil a nahlásil ji. Díky tomu je systém vyladěnější.
 • Průběžné korekce výsledků. Provádíme manuální kontroly nahodile vybraných, problematických či nejčastěji vracených hodnot. Ročně se zkontrolují desítky tisíc ohnutých jmen.
 • Systém využívá zaslané hodnoty ke svému zdokonalování. Čím více skloňování systém provede, tím přesnější hodnoty díky samoučícímu se mechanismu poskytuje.
 • Log je využíván při vývoji. Aktualizace se testují na milionech dříve zpracovávaných jmen, aby se zjistilo, zda nějakou množinu jmen úprava nekomolí.

Novinky na sklonovani-jmen.cz

Changelog API na strojové zpracování osobních jmen i tohoto webu

Postup napojení na sklonovani-jmen.cz

Návod popisuje doporučený postup, jak napojit vlastní aplikaci na sklonovani-jmen.cz. Jakých chyb se vyvarovat?

Co to všechno umí?

Kromě samotného skloňování musí služba se jmény provádět i další operace. Vyřazuje názvy právnických osob, identifikuje tituly, odstraňuje závadné znaky, opravuje chyby v kódování…

Skloňování jmen v Pythonu

Na GitHubu je k dispozici fanouškovská knihovna pro zpracování jmen v Pythonu.

10 úskalí automatického skloňování

Seznam problémů, na které narazíte při vývoji vlastního systému na automatické ohýbání příjmení a křestních jmen.

Skloňování nejčastějších jmen

Tabulka obsahuje tvary ohýbání 333 nejčastějších českých jmen a příjmení.

Vliv oslovení na míru prokliku

Případová studie porovnávala dvě verze zaslaných e-mailů, které se lišily pouze oslovením adresáta. Měřila se míra prokliku obsaženého odkazu.

Použitá literatura

Webové zdroje a knihy, které byly využity při vývoji systému na ohýbání občanských jmen.

Ochrana osobních údajů

Data služby sklonovani-jmen.cz jsou uložena v šifrované podobě na serverech v ČR, s výjimkou fakturačních údajů nejsou předávána žádné třetí straně.

Komplikace při skloňování jmen

V čem spočívá hlavní problém jednoduchého algoritmu na vytváření tvarů pátého pádu, který přidává koncovku podle zakončení křestního jména?

Česká diakritika při převodu UTF-8 na ANSI

Při otevření souboru v UTF-8 v méně obsáhlém kódování dochází k chybnému zobrazení znaků s diakritikou. Prohlédněte si celou tabulku pro češtinu.