Obchodní podmínky

A. Úvodní ustanovení

 • 1. Tyto obchodní podmínky platí pro využívání služby skloňování jmen (dále jen služba) na internetových stránkách www.sklonovani-jmen.cz a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele a uživatele.
 • 2. Poskytovatelem se rozumí Jan Kozák, se sídlem Náměstí 97, 768 33 Morkovice-Slížany, IČO 87428601. Poskytovatel je fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, která je evidována u Městského úřadu v Holicích pod č. j. ŽÚ/1431/2010/Ho/3.
 • 3. Službou je rozuměno automatizované vytvoření požadovaného pádu z občanského jména zadaného prostřednictvím API.

B. Uzavření smlouvy o službě

 • 1. Smlouva o poskytování služby se uzavírá prostřednictvím internetu a je uzavřena potvrzením uživatelovy registrace poskytovatelem.
 • 2. Při registraci uživatel uvede přihlašovací jméno, heslo a e-mail, na který obdrží zprávu, jejímž prostřednictvím uživatel aktivuje svůj uživatelský účet.
 • 3. Za užití prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy a vlastním užívání služby nebudou kupujícímu účtovány žádné zvláštní náklady.

C. Poskytování služby uživateli

 • 1. Po aktivaci uživatelského účtu je uživatel oprávněn službu užívat po přihlášení se prostřednictvím jména a hesla zadaného při registraci.
 • 2. Přihlášením se uživateli zpřístupní webová adresa pro užívání služby (API) s unikátním klíčem, který slouží k identifikaci požadavků uživatele. Vstupní data ke zpracování lze zadávat jednotlivě s využitím této adresy nebo dávkově na webových stránkách služby.
 • 3.Poskytovatel neodpovídá uživateli za škodu způsobenou dočasnou nefunkčností služby v důsledku výpadku serveru, pokud tuto nefunkčnost nezpůsobil výlučně poskytovatel. Poskytovatel rovněž neodpovídá za škodu, jejíž vznik či výši nemohl při uzavření smlouvy předpokládat. Výše náhrady jakékoli jiné škody způsobené uživateli v souvislosti s užíváním služby se omezuje na částku zaplacenou uživatelem dle bodu D těchto podmínek za daný jeden rok.

D. Cena za službu

 • 1. Cena služby je stanovena platným ceníkem a hradí se předem na bankovní účet poskytovatele.
 • 2. Po připsání příslušné částky na účet poskytovatele je služba zpřístupněna uživateli na jeden rok, není-li jiné dohody. Předplacená výše kreditu určuje maximální počet dotazů, které uživatel může během doby zpřístupnění služby učinit.
 • 3. Poskytovatel není plátcem DPH.
 • 4. Částka odpovídající předplacené ceně se uživateli nevrací, ani pokud službu v celém rozsahu nevyužije.

E. Závěrečná ustanovení

 • 1. Právní vztahy neupravené v obchodních podmínkách se řídí českým právním řádem.
 • 2. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 7. 2020.